น้ำปลาโซเดียมต่ำ

adminNewsLeave a Comment

เครื่องปรุงอีกอย่างที่เราใช้ในร้านเรา คือ น้ำปลาโซเดียมต่ำ ถึงแม้จะมีราคาสูงกว่าน้ำปลาปกติที่เราทานกัน แตน้ำปลาชนิดนี้นั้นมีคุณค่าที่ดีกว่า การบริโภคอาหารที่มีโซเดียมคลอไรด์สูงในปริมาณมาก จะทำให้ไตทำง … Read More

รู้จักกับหญ้าหวาน

adminNewsLeave a Comment

หญ้าหวาน มีชื่อสามัญทางวิทยาศาสตร์ว่า สตีเวีย (Stevia) จัดอยู่ในวงศ์ทานตะวัน เป็นพืชพื้นเมืองของประเทศบราซิลและทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศปารากวัยในทวีปอเมริกาใต้ ฤทธิ์ในการออกรสหวานของสารสตีวิโ … Read More